På tisdagmorgonen klockan halv sju for Maria och jag mot Sundsvall för att vara med på en seminariedag som handlade om "Inkludering av barn med särskilda behov" det var intressant och gav många nya tankar.
Vi fick också lyssna till en föreläsning om "informellt lärande" dvs. hur vi lär oss på olika sätt och inlärning på andra sätt och vid andra tider än den vanliga "katederundervisningen" just så som vi arbetar mycket på fritids och i skolan med Lärande leken. Det var intressant och lärorik.
Den här dagen var den andra av tre som vi deltar i, seminarieserien är anordnad av Mittuniversitetet,i samarbete med RUN ( Kommunerna i Jämtlands län, Västernorrland och Hälsingland har tillsammans med lärarutbildningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten  ett regionalt utvecklingsnätverk; RUN.) och det handlar om kvalitet i fritidshem.
Något som också är värdefullt för oss, förutom att lära oss nya saker förstås, är att träffa fritidspersonal från andra fritids och kommuner och höra hur man arbetar och att få och ge tips och idéer.
Halv åtta var vi trötta men nöjda hemma igen!
/Karin